Rất nhanh sau khi thế hệ iPhone mới được bán ra, iFixit cũng đã ‘mổ bụng’ để xem các thành phần bên trong chiếc iPhone Xs mà Apple gọi là tốt nhất, tuyệt nhất trong thế giới smartphone.

Để mở được chiếc iPhone mới iFixit đã sử dụng đến các công cụ của mình và cả công cụ chụp X-rays đi mượn từ Creative Electron.

Tiếp đến các con ốc ở cạnh đáy được tháo bỏ.

Kế đến là gia nhiệt để mở lật màn hình lên.

Thế hệ iPhone mới mang nhiều điểm chung với iPhone X của năm trước, và điểm ‘thú vị’ là viên pin được thay đổi trên iPhone Xs, với viên pin được giảm dung lượng còn 10.13Wh (2.659mAh@3.81V) từ 10.35Wh (2716mAh@3.81V).

Và nó – viên pin hình L của Apple đã trở thành một khối duy nhất đối với bản Xs còn Xs Max vẫn là 2 thành phần tách biệt.

Đọc thêm bài mở hộp chiếc iPhone mới từ Apple: