Từ khoá: tải về windows 10 creators

Những việc cần chuẩn bị để cập nhật Windows 10 Creators

Bắt đầu từ hôm nay 11/4, Microsoft đã chính thức mang bản cập nhật Windows 10 Creators đến tất cả người dùng Windows 10. Bạn có thể để máy tự động cập nhật qua ứng dụng Update Assitant từ Microsoft nhanh chóng mà...