Trần Quang Thiện

Advertisment

Apple lần đầu tiên vượt qua mốc doanh thu hàng quý 100 tỷ USD

Nhờ đà tăng trưởng mạnh của iPhone 12 cùng những máy Mac chạy M1, Apple lần đầu tiên vượt qua mốc doanh thu hàng quý 100 tỷ USD. Apple vừa mới báo cáo...

Trần Quang Thiện