Thật bất ngờ khi mới đây, Microsoft đổi tên bộ Office Online sử dụng trực tuyến trên các trang web của mình thành chỉ Office thôi.

Nhà sản xuất phần mềm đang sử dụng cái tên mới tương đối sớm, sau khi hoàn tất tất cả các thay đổi đối với nội dung tiếp thị và kỹ thuật. Bill Doll, nhân viên tiếp thị sản phẩm cao cấp tại Microsoft cho biết: “Vì các dịch vụ của chúng tôi đã phát triển để có thể được truy cập trên nhiều nền tảng không chỉ riêng 1 vài nền tảng nhất định như trước đây, nên không có lý do gì để sử dụng các dịch vụ phụ chỉ sử dụng được trên một nền tảng”.

Hiện tại, Microsoft đã dừng gọi các dịch vụ văn phòng Office Online trực tuyến ví dụ như Word Online hoặc Excel Online và gọi ngắn gọn thành “Office” thôi. Microsoft cho biết họ có thể gọi nó là Office cho web trong tương lai, nhưng đây chỉ là để phân biệt giữa Office trên Windows, Mac, iOS hoặc Android và web. Được biết, Microsoft đã tạm dừng các ứng dụng Office được tinh chỉnh với cảm ứng cho Windows 10 vào năm ngoái và quyết định ưu tiên phát triển web thay thế. Microsoft cũng đang phát triển một Fluid Framework mới sẽ cải thiện Office trong trình duyệt, với định dạng tài liệu linh hoạt mới, dịch văn bản và cộng tác nhiều người.

Thay đổi tên lần này không ảnh hưởng đến các sản phẩm như Exchange Online, SharePoint Online, Project Online và Office Online Server. Chúng sẽ giữ lại tên Online của mình, việc đổi tên lần này chỉ áp dụng với Office thôi.