Từ khoá: windows 10 2018

Windows 10 October 2018 sẽ hiển thị mức tiêu thụ pin trên Task Manager

Đôi khi bạn có thể biết rõ ràng các ứng dụng nào đang hút cạn viên pin laptop của bạn, nhưng trong phần lớn thời gian, thật khó mà biết chính xác liệu việc Windows đang chạy ngầm khi lập chỉ mục các...