Từ khoá: tải ubuntu

Ubuntu đã có mặt trên Windows Store, mời tải về

Microsoft đã công bố tại hội nghị phát triển vào đầu năm nay rằng người dùng có thể tải Ubuntu trực tiếp từ Windows Store, và bây giờ distro Linux phổ biến nhất này đã có sẵn để tải về. Tải Ubuntu từ Windows...