Từ khoá: Đào tiền ảo

Nvidia giảm sức mạnh RTX 3080 và 3070 xuống khi đào tiền ảo Ethereum

Nvidia mới đây đã tiếp tục giảm khả năng khai thác tiền ảo Ethereum đối với thế hệ card đồ hoạ GeForce RTX 3080, RTX 3070 và RTX 3060 Ti mới. Sau khi Nvidia giảm hiệu năng đào tiền ảo trên RTX 3060 ra...

Cập nhật Flash giả mạo đang đe doạ máy tính Windows

Công ty về bảo mật mạng là Palo Alto Networks gần đây đã phát hiện những thông báo cập nhật Flash giả mạo trong qua trình người dùng duyệt web, và để xem được nội dung người dùng phải cài đặt bản cập...