Từ khoá: BenKon

BenKon – Giải pháp giám sát và điều khiển máy điều hòa không khí đầu tiên tại Việt Nam

Hệ thống điều hòa không khí thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi phí điện năng của các tòa nhà cũng như tại hộ gia đình. Theo thống kê của Chính phủ Úc thì 39% tổng điện năng tiêu thụ của tòa...