YouTube gần đây đã thay đổi luật bản quyền của mình và cảnh báo người dùng rằng sẽ có nhiều video bị gỡ xuống trong thời gian sắp tới.

YouTube sẽ sớm không cho phép các chủ sở hữu bản quyền chiếm trọn hoặc chia sẻ doanh thu với một nhà sáng tạo hay một Youtuber qua một video có chèn hoặc vô tình xuất hiện một đoạn nhạc ngắn. Có nghĩa là nếu trong video có sử dụng một bản nhạc khoảng 5 giây hoặc từ radio của một chiếc xe vượt qua thì chủ nhân của bản nhạc sẽ không thể chiếm trọn doanh thu, hoặc chia sẻ doanh thu với người đã tạo hoặc tải lên video đó.

YouTube cho biết động thái này nhằm tránh sự độc tài của những công ty âm nhạc khi sử dụng tính năng trên để chiếm lấy các doanh thu từ người dùng, những YouTuber hoặc các nhà sáng tạo vô tình để lọt hoặc sử dụng một đoạn ngắn các bài hát của các công ty đó. Đặc biệt việc này thường nghiêm trọng hơn khi các bản nhạc đó là hit hoặc đang thịnh hành. Tuy nhiên, việc thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng không ít nhiều đến toàn bộ video trên YouTube và hệ thống tìm kiếm tự động Content ID của họ. Trong tương lai chắc chắn sẽ có nhiều video bị gỡ xuống do vô tình hoặc sử dụng một chút các bài hát bản quyền.