Nhà phát triển Phillip Wang đã tạo ra một trang web, ThisPersonDoesNotExist, sử dụng AI để tạo ra một loạt các khuôn mặt giả mạo.

Công cụ này sử dụng adversarial network do NVIDIA thiết kế để tạo ra các khuôn mặt sử dụng từ một catalog ảnh lớn.

Kết quả chưa được hoàn hảo (nhìn vào khu vực bên dưới mắt của người phụ nữ), nhưng nhìn tất cả mọi thứ vào đúng vị trí nó hoàn hảo đến mức khó tin, thậm chí bạn sẽ không nghĩ đây là một khuôn mặt tưởng tượng do AI tạo ra.

Thuật toán cũng không đòi hỏi quá nhiều sức mạnh phần cứng, Wang cho biết anh ta sử dụng GPU NVIDIA trên máy chủ thuê để tạo ra một khuôn mặt ngẫu nhiên sau mỗi 2s. Đây không phải là một bước đột phá về công nghệ nó như một nỗ lực nâng cao nhận thức về khả năng thao túng hình ảnh của AI.

Đây là một dự án đơn giản, nhưng nó mang đến nhiều mối nguy hại tiềm tàng. Bạn có thể sử dụng công  cụ này để tạo ra các nhận vật tưởng tượng hợp lý cho một câu chuyện, nhưng cũng có thể sử dụng cho các trò lừa đảo.