Trợ lý ảo Google Assistant có thể đọc được các tin nhắn đến từ ứng dụng nhắn tin của thiết bị, nhưng đáng tiếc nó vẫn không thể đọc được tin nhắn trong ứng dụng bên thứ ba như Whatsapp, Telegram và Slack. Mới đây, Google đã nâng cấp trợ lý ảo của mình và cho phép nó đọc lớn tin nhắn cho người dùng từ ứng dụng dịch vụ nhắn tin của bên thứ ba.

Thông thường khi bạn đang bận và không rảnh tay, Google Assistant sẽ có thể đọc lớn tin nhắn tới từ ứng dụng nhắn tin của thiết bị. Tuy nhiên nó vẫn chưa thể đọc được các tin nhắn đến từ dịch vụ nhắn tin bên thứ ba như Whatsapp, Telegram và Slack,.. Mới đây, Google đã cập nhật cho trợ lý ảo của mình cho phép nó đọc lớn các tin nhắn từ ứng dụng dịch vụ nhắn tin của thứ ba.

Ngoài đọc tin nhắn thì người dùng cũng đã có thể viết tin nhắn bằng lời nói nữa, tuy nhiên tính năng mới được cập nhật nên có thể độ chính xác không cao và hiện chỉ mới giới hạn cho tiếng anh. Nhưng thực tế bạn cũng đừng quá lo lắng, trong thời gian sớm nhất có lẽ Google sẽ cập nhật thêm các ngôn ngữ khác cho trợ lý ảo của mình. Mặc dù chỉ là một cập nhật nhỏ với một số người, nhưng đây lại là một cập nhật lớn với một số người. Khi đang làm một việc gì đó không thể cầm được thiết bị, tính năng đọc lớn tin nhắn sẽ giúp cho bạn biết được ai đã nhắn tới và nhắn những gì để mà có thể tập trung hơn, chứ không cần phải mất thời gian để nhấc thiết bị lên và đọc tin nhắn.