Từ khoá: đọc tin nhắn

Trợ lý ảo Google Assistant giờ đã có thể đọc được tin nhắn bên ứng dụng thứ ba

Trợ lý ảo Google Assistant có thể đọc được các tin nhắn đến từ ứng dụng nhắn tin của thiết bị, nhưng đáng tiếc nó vẫn không thể đọc được tin nhắn trong ứng dụng bên thứ ba như Whatsapp, Telegram và Slack....