Từ khoá: write protection

Hướng dẫn kích hoạt tính năng bảo vệ thiết bị USB trên Windows 10

Như một lớp bảo vệ thêm, bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để kích hoạt write protection trên Windows 10 để ngăn chặn người dùng chuyển dữ liệu vào thiết bị USB. Windows 10 là phiên bản an toàn nhất của Windows, nhưng...