Từ khoá: windows 10 insiders

Windows 10 Insiders: Ẩn App list trong Start Menu

Cá nhân hóa chiếc máy tính của mình là sở thích của nhiều người để tạo ra một "chất" riêng biệt, vì vậy Windows 10 đã tích hợp nhiều tùy chọn để người dùng có thể dễ dàng vọc vạch mà không cần...