Từ khoá: sản lượng Mac

Số lượng máy Mac toàn cầu tăng trong quý 2 năm nay

Vận chuyển Mac toàn cầu của Apple đã tăng 5.1% trong quý 2 năm nay theo như ước tính vận chuyển PC toàn cầu được chia sẻ bởi Gartner. Theo ước tính, Apple đã vận chuyển 4.4 triệu máy Mac vào quý 2 năm...