Từ khoá: Samsung QLED TV

TV QLED của Samsung được chứng nhận an toàn từ các viện và hiệp hội đánh giá hàng đầu

Samsung vừa mới đây công bố dòng TV QLED 8K và 4K của mình đã nhận được chứng chỉ chứng nhận an toàn từ các viện và hiệp hội đánh giá hàng đầu. Hiện tại, Samsung đã trở thành công ty đầu tiên trong...