Từ khoá: sạc nhanh Apple Watch

Công suất và cách để sạc nhanh Apple Watch của bạn

Trong các mẫu Apple Watch gần đây đã trang bị khả năng sạc nhanh rất hữu dụng, và đây sẽ là công suất sạc cũng như cách để giảm thời gian sạc cho Apple Watch của bạn. Apple tích hợp khả năng sạc nhanh...