Từ khoá: iCloud Photo Library

Apple cho phép truyền tải ảnh từ iCloud Photo Library đến Google Photos.

Apple vừa mới thêm một dịch vụ cho phép tự động truyền ảnh, video và albums từ iCloud Photo Library đến Google Photos. Tính năng được mô tả quy trình là chỉ cần truy cập vào privacy.apple.com, đăng nhập và thực hiện quy trình...