Từ khoá: hạn chế

Hướng dẫn hạn chế dữ liệu khi đang sử dụng mạng di động thông qua Tethering trên Windows 10

Tethering cho phép bạn kết nối Internet thông qua kết nối mạng của điện thoại thông minh. Có thể bạn sẽ không muốn Windows 10 tự động tải các bản cập nhật lớn và đồng bộ hóa một lượng lớn dữ liệu trong...