Từ khoá: định vị iPhone

Cách kích hoạt và cách dùng tính năng Find My iPhone, định vị chiếc iPhone thất lạc của bạn

Bên trong iOS có tích hợp một tính năng với tên gọi là 'Find My iPhone' sẽ trợ giúp cho bạn để tìm lại chiếc iPhone đã mất hoặc định vị nó đang ở đâu trong trường hợp bạn bỏ quên đâu đó....