Từ khoá: đặt mật khẩu cho thư mục trên Mac

Làm quen Mac – cách đặt mật khẩu cho thư mục trên Mac

Bạn đang lưu trữ dự liệu nhạy cảm, quan trọng trên MacBook. Bạn không muốn người khác có thể truy cập vào các dữ liệu quan trọng trên thiết bị của mình. MacBook hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu để có thể...