Từ khoá: corel cho mac

CorelDraw trở lại hỗ trợ macOS sau gần 20 năm, giá bản quyền 669 USD

Những bạn làm về thiết kế dùng macOS thời gian dài có lẻ sẽ quen với dùng Sketch là một lựa chọn để thay thế cho CorelDraw trong những năm gần đây, tuy nhiên đối với người làm thiết kế mới chuyển từ...