Từ khoá: Continental

Toyota, Bosch, NVIDIA cùng nhiều đối tác kết hợp phát triển xe tự lái

Toyota, NVIDIA cùng các công ty khác trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghệ đã quyết định thành lập một hiệp hội để phát triển xe tự lái. Xe tự lái đặt ra một loạt các thách thức cho bộ phận...