Toyota, NVIDIA cùng các công ty khác trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghệ đã quyết định thành lập một hiệp hội để phát triển xe tự lái.

Xe tự lái đặt ra một loạt các thách thức cho bộ phận R&D, với rất nhiều khía cạnh cần xem xét như tiêu thụ năng lượng, an toàn, giao diện người dùng và quản lý dữ liệu,… Tạo ra một nền tảng điện toán chung cho việc xử lý là một thách thức lớn đối với một công ty. Đó là lý do tại sao một nhóm các doanh nghiệp ô tô và công nghệ đã hợp tác để tạo ra Autonomous Vehicle Computing Consortium (AVCC, tạm dịch là Hiệp hội điện toán xe tự hành), nhằm tạo ra một nền tảng sẽ thúc đẩy việc triển khai các phương tiện tự động.

xe tự láiHiệp hội này bao gồm ARM, Bosch, Continental, DENSO, General Motors, NVIDIA, NXP Semiconductors và Toyota, đơn vị sẽ hợp tác để vượt qua một số thách thức quan trọng nhất của xe tự hành. Bước đầu tiên của hiệp hội này sẽ là phát triển một bộ các khuyến nghị cho kiến trúc hệ thống cho nền tảng điện toán. Theo Alex Harrod của Arm, “Nhóm tập hợp một sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn và mục tiêu chung”, và sẽ chào đón sự hợp tác từ các bên quan tâm khác cùng các thành viên của “hệ sinh thái ô tô”.