Từ khoá: bị khoá

SIM ghép iPhone lock đã bị khoá, nên làm gì để tránh?

Hiện nay, đang có rất nhiều người dùng iPhone lock trong sáng nay khi vô tình thay sim ghép 4G hoặc thay đổi sim khác cho iPhone thì gặp tình trạng không thể kích hoạt được sim ghép, nếu bạn đang dùng iPhone...