Apple đem đến một tính năng giúp nâng cao chất lượng ảnh chụp gọi là Deep Fusion, nhưng công ty lại ẩn nó đi mà không hề có một nút hay thông báo nào tính năng này đã bật. Tuy nhiên, đã có cách để bạn có thể biết được bức ảnh bạn chụp từ iPhone 11 có sử dụng Deep Fusion hay không.

Deep Fusion là tính năng trên iOS 13 hỗ trợ cho các máy iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Tính năng này sẽ chụp tổng cộng 9 bức ảnh, bao gồm cả trước khi người dùng bấm nút chụp với 4 bức ảnh chính, sau khi chụp là 4 bức ảnh phụ và lúc người dùng bấm chụp sẽ là một bức ảnh phơi sáng dài – tổng là 9 bức ảnh. Tiếp theo đó bằng thuật toán và khả năng của con chip A13, nó sẽ tự động chọn ra các thông tin hay có thể xem như là chi tiết bức ảnh tốt nhất, trên từng điểm ảnh từ tổng 24 triệu điểm ảnh để ghép nối lại và tạo ra một bức ảnh hoàn thiện nhất với nhiều chi tiết nhất có thể và hơn hết là một bức ảnh đẹp nhất có thể.

Mặc dù đây là một tính năng khá hay ho, hữu dụng trong nhiều điều kiện chụp thiếu sáng nhưng Apple lại ẩn tính năng này đi với người dùng. Tức là sẽ không có một tuỳ chọn nào để bật hoặc tắt, hoặc thậm chí cả một biểu tượng để báo hiệu rằng Deep Fusion đang bật mà thay vào đó máy tự nhận biết điều kiện chụp và kích hoạt tự động. Nhưng trong phiên bản mới nhất của ứng dụng xem metadata của tập tin EXIF có tên là Metapho, người dùng có thể xem được bức ảnh được chụp có được kích hoạt tính năng Deep Fusion hay không.

Hiện tại ứng dụng Metapho là ứng dụng đầu tiên cho phép xem được Deep Fusion có bật hay không. Đây là một ứng dụng miễn phí, nhưng có các nội dung phải mua để sử dụng như chỉnh sửa EXIF, tuy nhiên việc xem thông tin ảnh là hoàn toàn miễn phí. Sau khi cài đặt, bạn cần phải cho phép ứng dụng đọc thư viện ảnh và bạn có thể thêm ứng dụng vào Share Sheet để tiện xem nhanh thông tin bức ảnh.

Sau khi mở thông tin ảnh ra, ở bên dưới mục “Image Information” bạn sẽ thấy một dòng chữ “Deeply Fused” nếu bức ảnh đó có sử dụng tính năng Deep Fusion. Bên cạnh việc xem bức ảnh có sử dụng Deep Fusion hay không, Metapho còn cho bạn biết Deep Fusion đã dùng bao nhiêu bức ảnh cho nó nữa. Bạn có thể tải về Metapho tại đây.