Cellphones

Trong một số trường hợp các máy iPhone Lock mới lấy từ nhà mạng về sẽ không thể kích hoạt khi sử dụng SIM 4G kết hợp với SIM ghép, đây là 3 bước để bạn khắc phục tình trạng iPhone Lock bị lỗi SIM.

Bước 1: Lắp SIM 4G và SIM ghép để vào màn hình Active thiết bị.

Bước 2: Bấm phím Home 2 lần để gọi khẩn cấp rồi nhập mã *5005*7672*44# hoặc *5005*7672*00# và bấm phím Gọi.

Bước 3: Một cửa sổ khác sẽ hiện lên và cần chọn đúng thiết bị iPhone bạn đang sử dụng > Chọn “For 4G/LTE Sim (Auto) > Bấm “Chấp nhận”.

Sau bước này máy sẽ tự động mở vào màn hình chính là xem như đã hoàn thành.

Trong trường hợp bạn không rõ iPhone Lock mà mình đang sử dụng thuộc nhà mạng thì bạn cần kiểm tra máy mình thuộc nhà mạng nào, làm theo cách sau:

iPhone Lock Nhật

Sẽ gồm 3 nhà mạng chính là Softbank, Docomo và AU KDDI. Bạn sẽ cần vào từng website để nhập IMEI và kiểm tra, nếu kết quả có dấu “-” chứng tỏ iPhone của bạn không thuộc nhà mạng này.

Softbank

Docomo

AU KDDI

iPhone Lock Mỹ

Cũng tương tự với iPhone Lock Nhật, nhập IMEI của máy để kiểm tra nếu hiện dòng có dấu X tương ứng máy bạn không thuộc nhà mạng đó.

Sprint

AT&T

T-Mobile

Nếu nhập đúng kết quả trả về sẽ có dạng tương tự như bên dưới.

Hiện tại các máy iPhone Lock đã với SIM ghép mới hiện đã gần như không còn lỗi, và có thể xem như là iPhone quốc tế với đầy đủ các chức năng, trong trường hợp SIM ghép của bạn đã quá cũ thì cũng nên thay SIM ghép mới để đảm bảo khắc phục các lỗi trên iPhone Lock thành công.