Bước đi tiếp theo của Trung Quốc trong việc nhận dạng danh tính của người dùng thực trong thế giới ảo. Kể từ 1/12 tới đây, người dùng tại Trung Quốc khi làm các hợp đồng di động và đăng kí gói dữ liệu di động, ngoài trình diện thẻ căn cước mà còn phải quét gương mặt để nhận dạng danh tính.

Việc nhận dạng danh tính thông qua gương mặt sẽ giảm đi việc gian lận thông tin nhưng cũng làm giảm đi khả năng sử dụng các dịch vụ trên điện thoại theo cách ẩn danh – chính phủ Trung Quốc dễ dàng hơn trong kiểm soát những người ‘chống đối trong im lặng’.

Tuy nhiên việc quét gương mặt này cũng đang đi khá xa với những vấn đề về quyền riêng tư, trước đó Trung Quốc được biết đến là sử dụng nhận dạng khuôn mặt để theo dõi và đàn áp dân tộc thiểu số và cũng sử dụng xác định khách du lịch và phương tiện nằm trong danh sách đen của nhà nước. Chưa rõ rằng nó có hiệu quả ngay lập tức hay không nhưng nó cũng sẽ bổ sung vào hệ thống nhận diện của chính phủ Trung Quốc và đây cũng là một trong những nguồn cung dồi dào cho tin tặc nếu chúng tìm được lỗ hổng.

Hiện tại một bộ phận không nhỏ người dân Trung Quốc cũng đang phản đối việc nhận diện khuôn mặt nhưng dù thế thì nó cũng hiện đã bắt buộc.