Từ khoá: Yahoo đôi tên

Yahoo đổi tên thành Altaba, biểu tượng Internet sụp đổ

Sau khi bán mảng Internet cho Verizon, Yahoo đã đổi tên thành Altaba, CEO Marissa Mayer rời khỏi ban giám đốc để về đầu quân cho nhà mạng Mỹ. Bản thông báo dài hơn 8.000 chữ vừa được Yahoo công bố khiến nhiều người...