Từ khoá: Windows 365

Microsoft ra mắt Windows 365 – mở ra một kỷ nguyên điện toán cá nhân mới

Tập đoàn Microsoft đã chính thức giới thiệu Windows 365, một dịch vụ đám mây cho phép doanh nghiệp thuộc mọi quy mô được trải nghiệm Windows 10 hoặc Windows 11 theo một cách thức hoàn toàn mới. Theo đó, Windows 365 sẽ...