Từ khoá: Smart Button

Lộ bằng chứng cho thấy Magic Toolbar của Apple là có thật

Apple Magic Toolbar - thứ được đồn đoán sẽ xuất hiện trên Macbook Pro, đã có những bằng chứng cụ thể. Trademark Ninja nổi tiếng vì công cuộc khai quật những đơn đệ trình thương hiệu trên toàn thế giới. Và gần đây, anh...