Từ khoá: She’s Next

Visa công bố những người thắng cuộc Chương trình tài trợ She’s Next tại Việt Nam

Visa vừa công bố người thắng cuộc Chương trình tài trợ She’s Next lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Được mở rộng từ Chương trình tài trợ She’s Next toàn cầu, với mục đích thúc đẩy và hỗ trợ kinh doanh...

Visa mở rộng Chương trình tài trợ ‘She’s Next’ đến với nữ doanh nhân tại Việt Nam

Visa, công ty công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, hôm nay đã công bố mở rộng Chương trình tài trợ toàn cầu She’s Next đến với Việt Nam, hỗ trợ nữ doanh nhân trong hoạt động gọi vốn, điều hành và...