Từ khoá: Sharing is Caring

Top 3 chung cuộc của “Sharing Is Caring” đem công nghệ thay đổi đời sống cộng đồng

Dự án toàn cầu “Sharing is Caring" được phát động bởi Cục Thương mại Quốc tế (BOFT) thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan vừa công bố 03 đề án chiến thắng cuộc thi. Ba đề án chiến thắng được lựa chọn đó là: Đề...

Sharing is Caring – Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng vì cộng đồng và môi trường

Dự án do Taiwan Excellence phát động đã chính thức tiếp nhận các bài dự thi của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu từ ngày 1-9 đến 31-10-2021. Với...