Từ khoá: Cộng đồng và môi trường

Sharing is Caring – Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng vì cộng đồng và môi trường

Dự án do Taiwan Excellence phát động đã chính thức tiếp nhận các bài dự thi của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu từ ngày 1-9 đến 31-10-2021. Với...