Từ khoá: ngày giao iPhone 12 Pro

Apple đã cho phép đặt trước iPhone 12 và iPhone 12 Pro, nhưng tận tháng 11 mới giao đi

Apple đã bắt đầu cho phép đặt trước iPhone 12 6.1-inch và iPhone 12 Pro, nhưng trên website và ứng dụng Apple Store cho biết một số tùy chọn sẽ phải đến tận tháng 11 mới giao đi tại Mỹ. Hiện tại Apple mới...