Từ khoá: IPA

Những bức ảnh đoạt giải cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế 2020

Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế 2020 (IPA) đã công bố những bức ảnh xuất sắc, ấn tượng đoạt giải từ hơn 13,000 bức ảnh. Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế 2020 (International Photography Awards -IPA) đã công bố những người đoạt giải. Năm...

Những bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi One-Shot ‘MOVEMENT’ từ IPA

Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (IPA) vừa mới đây đã công bố các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi One-Shot 'MOVEMENT' của mình. Theo IPA, vì mọi thứ luôn chuyển động, thay đổi và tiến hoá nên đây là một chủ đề...