Từ khoá: Informa Markets Vietnam

Khai mạc MTA 2022 – Triển lãm quốc tế về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại việt nam...

Công ty Informa Markets Vietnam đã khai mạc Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 18 về Máy Công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại (MTA Vietnam) và Triển lãm Quốc tế về Công Nghệ và Nguyên...