Từ khoá: icon ứng dụng

Thủ thuật Windows 10 – Hướng dẫn đưa icon ứng dụng vào giữa thanh Taskbar

Trong Windows 10, theo mặc định khi có một ứng dụng mở thì Taskbar sẽ tự động sắp xếp các icon ứng dụng theo thứ tự ghim trước sau và từ trái qua. Tuy nhiên, có một  mẹo nhỏ cho phép bạn đưa...