Từ khoá: Huawei Map Kit

Huawei Map Kit: sẽ là đối thủ nặng ký thay thế Google Maps trong tương lai

Đây là một ứng dụng Map hoàn toàn độc lập với tất cả các công nghệ Mỹ hiện nay, Huawei đã xác nhận rằng họ đang nỗ lực để tạo ra dịch vụ bản đồ của riêng mình thay thế Google Maps trong...