Từ khoá: HP Indigo 25K

ePac khẳng định sức tăng trưởng chưa từng có trong thị trường bao bì phức hợp toàn cầu, liên tục mở rộng với sự...

HP Inc. và ePac, công ty tiên phong về in ấn bao bì kỹ thuật số, đã công bố một bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường bao bì phức hợp với sự đồng hành của 26 sản phẩm máy...