Từ khoá: hình nền bông hoa

Wallpapers đẹp cho iDevices: Chủ đề tuần này là về Hoa

Tuần này, chủ đề được trang iDB lựa chọn cho mục Wallpapers đẹp cho iDevices là chủ đề về ảnh "Bông, hoa, lá cành" Trên các thiết bị iDevice, nếu bạn không sử dụng Jailbreak nữa thì chỉ có một cách để nhìn thiết...