Từ khoá: HERE ISA Map

VinFast tích hợp giải pháp kiểm soát tốc độ thông minh của Here Technologies cho VF 8 và VF 9

VinFast công bố tích hợp Bản đồ Hỗ trợ Kiểm soát Tốc độ Thông minh (HERE ISA Map) vào các mẫu SUV điện VF 8 và VF 9 tại thị trường châu Âu, nhằm đảm bảo tuân thủ Quy định Chung về An...