Từ khoá: hệ điều hành cũ

Trở về những năm 90 với Windows 95 bằng ứng dụng cho cả macOS và Windows

Những nền tảng hệ điều hành dù là macOS, Windows hay cả Linux hiện tại đã hoàn thiện và hiện đại rất nhiều so với thời Internet còn thô sơ. Những hệ điều hành cũ như Windows 95 là một nền tảng vững...