Từ khoá: Hardware Identify

Kiểm tra và phát hiện các sự cố RAM và phần cứng trên máy tính Windows của bạn

Những sự cố liên quan đến RAM, ổ cứng và các phần cứng khác sẽ làm giảm hiệu suất hoạt động của máy tính, khiến máy đơ, lag, chậm hoặc gặp nhiều lỗi khó chịu khác, thậm chí không thể làm việc bình...