Từ khoá: giao diện facebook mới

Facebook thay đổi giao diện mới, rất nhiều thay đổi đang được cập nhật

Sau một thời gian dài thử nghiệm trên một số người dùng, thì hôm nay Facebook đang dần áp dụng giao diện mới lên toàn bộ người dùng, cả mobile lẫn Facebook trên trình duyệt đều được cập nhật  Ngày 15 tháng 8 vừa...