Từ khoá: Filogic 360

MediaTek ra mắt giải pháp Wi-Fi 7 toàn diện nhất cho doanh nghiệp và tiêu dùng: Filogic 860 và Filogic 360

MediaTek đã có danh mục Wi-Fi 7 toàn diện nhất trong ngành khi hôm nay vừa giới thiệu các giải pháp mới Filogic 860 và Filogic 360. Hai giải pháp thế hệ thứ hai này cùng bổ sung, giúp mở rộng hơn nữa...