Từ khoá: đồng phục

Trường học tại Trung Quốc sử dụng ‘đồng phục thông minh’ để dò tìm vị trí học sinh

Các trường học tại Trung Quốc muốn dò tìm vị trí chính xác của học sinh bằng cách sử dụng con chip được trang bị bên trong bộ 'đồng phục thông minh' để ngăn chặn trốn học. Việc triển khai này cũng gặp nhiều...