Từ khoá: Đồng Mai Lâm

Schneider Electric bổ nhiệm Tổng giám đốc người Việt đầu tiên

Schneider Electric chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Đồng Mai Lâm vào vị trí Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.Người tiền nhiệm của ông Đồng Mai Lâm là ông...