Từ khoá: đồng hồ báo thức

Khoa học chứng minh chỉ những người thông minh mới hay tắt báo thức 5 phút một lần rồi ngủ tiếp!

Bạn có thể thông minh hơn, sáng tạo hơn và thậm chí hạnh phúc hơn những người cố gắng nhảy ngay xuống giường khi chuông báo thức vừa reo. Nút hoãn báo thức thường bị "mang tiếng" không tốt. Những người sử dụng nó...