Từ khoá: đồng hành

Qualcomm đồng hành cùng Quỹ Dariu trao máy tính cho các trường học khu vực phía Nam

Ngày 24/11/2020, Qualcomm tiếp tục thực hiện cam kết trong việc hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam thông qua chương trình trao máy tính xách tay đến 23 trường học ở các tỉnh miền Nam. Chương trình đã hỗ trợ Quỹ...